Studia Podyplomowe

Agent Celny

W roku akademickim 2021/22 prowadzimy nabór na kolejną grupę na studia podyplomowe Agent Celny.

Opiekun studiów podyplomowych: mgr. Elżbieta Woźniakowska, nr kom. 795 990 822

Studia podyplomowe Agent Celny

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa organizuje Studia podyplomowe Agent Celny

Studia skierowane są do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w agencjach celnych, przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, e-commerce oraz przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko rozumianym międzynarodowym obrotem towarowym. Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy, niezbędnej do podjęcia pracy w zawodzie agenta celnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, absolwenci mogą ubiegać się o wpis na listę agentów celnych, prowadzoną przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie. Dokumentem poświadczającym kwalifikacje jest m.in. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym obszarze. Nasze studia spełniają ten wymóg.

W ostatnim czasie odnotowywany jest gwałtowny wzrost zapotrzebowania na zawód agenta celnego. W znaczącym stopniu przyczyniły się do tego dwa czynniki. Pierwszy z nich pandemia, która spowodowała ogromny wzrost obsługi celnej na rynku e-commerce. Drugi to Brexit, skutkujący pojawieniem się konieczności dokonywania odpraw celnych w obrocie handlowym pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią

Partnerem merytorycznym studiów jest firma Trade & Customs Compliance Academy.

Dla dwóch najlepszych słuchaczy nagroda w postaci darmowego udziału w wybranym szkoleniu organizowanym przez Trade & Customs Compliance Academy

LOGO TCCA

praktyki studenckie warszawa

Organizacja studiów:

Studia trwają II semestry i obejmują 180 godzin zajęć. Studia kończą się egzaminem pisemnym. Zajęcia odbywać się będą  w siedzibie uczelni w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A co dwa tygodnie w trybie weekendowym – w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 15.45 (8 godzin lekcyjnych dziennie).

Czesne za studia wynosi:

  • Czesne za całe studia jest promocyjne i wynosi 3400 zł przy płatności jednorazowej.
  • w 4 ratach w kwocie po 900 zł każda,
  • w 10 ratach miesięcznych w kwocie po 380 zł każda, płatna w terminach do 15-tego dnia każdego miesiąca(od grudnia do września włącznie).

Ankieta zgłoszeniowa

Opiekun merytoryczny studiów dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak, tel. 602 698 952, e-mail: amilczarczykwozniak@gmail.com

oraz   Koordynator ds. studiów podyplomowych  mgr  Elżbieta Woźniakowska tel. 795 990 822, e-mail: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl

Program studiów przewiduje następujące przedmioty:

Lp.Tytuł przedmiotuGodz.
1.Międzynarodowa polityka handlowa5h /konwersatorium/
2.Podstawy cła5h /konwersatorium/
3.Organy właściwe w sprawach celnych5h /konwersatorium/
4.Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego5h /wykłady/, 10h /ćwiczenia/
5.Procedury celne10h /konwersatorium/
6.Zwolnienia celne10h /konwersatorium/
7.Dokumentowanie obrotu towarowego5h /konwersatorium/
8.Umowy międzynarodowe w sprawach celnych10h /konwersatorium/
9.Środki polityki handlowej10h /konwersatorium/
10.Podatki w międzynarodowym obrocie towarowym10h /wykłady/, 10h /ćwiczenia/
11.Postępowanie celne10h /konwersatorium/
12.Uregulowania okołocelne10h /konwersatorium/
13.Elektroniczne formy odpraw celnych10h /wykłady/, 30h /ćwiczenia/
14.Wewnątrzunijny obrót towarowy10h /konwersatorium/
15.Elementy logistyki celnej10h /konwersatorium/
16.Bezpieczeństwo obrotu towarowego5h /konwersatorium/
Беларуская мова简体中文EnglishLietuvių kalbaPolskiРусскийSlovenčinaУкраїнська
Call Now ButtonZadzwoń