28.05.2021r. KONFERENCJA HYBRYDOWA TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE – II EDYCJA „WYZWANIA W ZARZĄDZANIU MIĘDZYNARODOWYM OBROTEM TOWAROWYM W 2021R. – BREXIT, E-COMMERCE, PODATKI, POCHODZENIE TOWARÓW”

Trade & Customs Compliance Academy oraz Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa mają zaszczyt zaprosić Państwaw dniu 28 maja br., na II edycję Konferencji na temat aktualnych rozwiązań prawnych i biznesowych w obsłudze międzynarodowego obrotu towarowego. Jest to temat niezwykle istotny w ramach zachodzących przeobrażeń w zakresie obsługi celnej, w szczególności na rynku e-commerce oraz w kontekście Brexitu.

Trade & Customs Compliance Conference jest cyklicznym projektem mającym na celu integrację środowiska świata biznesu i administracji, praktyki i nauki. Formuła konferencji pozwala na wspólną dyskusję, wymianę informacji i doświadczeń, szukanie wspólnych rozwiązań dla biznesu. Specjalną uwagę II wiosennej edycji naszej konferencji, poświęcimy wyzwaniom w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym w 2021r.

Konferencja jest cyklicznym projektem, mającym na celu integrację środowiska świata nauki i praktyki, ekspertów z uczelni, biznesu i administracji. Formuła konferencji pozwala na wspólną dyskusję, bezpośrednie przekazywanie wiedzy przez najlepszych w Polsce ekspertów, wymianę informacji i doświadczeń, jako najbardziej sprawdzona forma budowania kontaktów i szukania wspólnych, optymalnych rozwiązań dla biznesu. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują paneliści oraz goście honorowi, m.in. James Hughes – attaché handlowy Wielkiej Brytanii oraz Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

Nad poziomem Konferencji czuwa Rada Naukowa, której  przewodniczy prof. Wiesław Czyżowicz. Sukces konferencji zapewniają też nasi partnerzy branżowi: Polska Izba Spedycji i Logistyki, ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo, Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski, Last Mile Experts oraz Monitor Prawa Celnego i Podatkowego.

Odbiorcami konferencji jest kadra menadżerska w firmach zajmujących się produkcją i/lub międzynarodowym obrotem towarowym, pracownicy zespołów ds. importów/eksportów, agenci celni, logistycy, spedytorzy, branża e-commerce.

Konferencja odbędzie się 28 maja 2021 roku, w salach konferencyjnych gmachu Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, ul. Siedmiogrodzka 3A, Warszawa oraz on-line.

Serdecznie zapraszamy do spotkania w gronie biznesu i nauki. Będziemy zaszczyceni, gdyby zgodzili się Państwo gościć wśród nas, w tym ważnym dniu.

 

Program konferencji poniżej.

 

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak

Komitet Organizacyjny Trade & Customs Compliance Conference

 www.tcca.eu./konferencja

Tel: + 48 602 698 952

E: contact@customsacademy.pl

 

Termin – 28 maja 2021

Miejsce: Warszawska Szkoła Zarządzania, ul. Siedmiogrodzka 3A, Warszawa

Czas trwania – 9.00-15.00

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

9.00- 9.30 – rejestracja uczestników, powitalna kawa

 

Moderator konferencji:

Grzegorz Smogorzewski – T4B Sp. z o.o.

 

9.30 – 10.00 – otwarcie konferencji

dr inż. Waldemar Gajda prof. WSZ SW – Prezydent Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej

Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

prof. zw. dr hab. Wiesław Czyżowicz – Szkoła Główna Handlowa

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak – Trade & Customs Compliance Academy

 

10.00 – 11.00 – Wystąpienie gości honorowych konferencji 

Trade & Customs issues with UK after Brexit

James Hughes – Minister-Radca Handlowy Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce

 

Aktualne zmiany w polityce i prawodawstwie celnym

Grzegorz Kozłowski – Dyrektor Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów

 

Reguły pochodzenia towarów UE-UK – konsekwencje Brexit

Jacek Kroczyński – Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów

 

Customs Action Plan 2020-2025

Tomasz Michalak – Ekspert w Komisji Europejskiej w Brukseli

 

11.00 – 11.30 – PRZERWA KAWOWA. KONSULTACJE Z EKSPERTAMI

 

11.30 – 12.15 PANEL I – PRAWO I PODATKI – POLITYKA CELNO-PODATKOWA W DOBIE BREXIT

Dyskutują:

Rafa Pogorzelski, Sylwester Witalis – ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo, Jacek Arciszewski – Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski

  1. Konsekwencje celno-podatkowe BREXIT
  2. Transakcje łańcuchowe w handlu międzynarodowym – zarządzanie ryzykiem podatkowym po zmianach w przepisach
  3. Procedura 42 – dlaczego nie potrafimy przyciągnąć podmiotów z innych państw UE do dokonywania odpraw importowych w Polsce? Eksport towarów – skąd tyle problemów celno-podatkowych?

 

12.15 – 13.00 PANEL II – REGUŁY POCHODZENIA TOWARÓW – NOWE UMOWY, KONSEKWENCJE BREXIT

Dyskutują:

Agnieszka Milczarczyk-Woźniak, Trade & Customs Compliance Academy; Beata Kasperowicz – PEPCO CEE  oraz Piotr Pogorzelski – ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo Sp. z o.o.

  1. Zasady ustalania i potwierdzania pochodzenia towarów w relacjach z Wielką Brytanią po BREXIT
  2. Zmiany w zakresie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (Konwencja PEM i nowe umowy)
  3. Najczęściej pojawiające się problemy z ustalaniem i potwierdzaniem pochodzenia towarów. Uproszczenia w dokumentowaniu pochodzenia

  

13.00 -13.45 – PRZERWA LUNCHOWA

 

13.45 – 14.30 PANEL III – ZMIANY W OBSŁUDZE CELNEJ E-COMMERCE W 2021R.  

Dyskutują:

Mirosław Gral – Last Mile Experts, Artur Piotrowski – UPS, Adam  Ostrowski – FedEx

  1. Nowe uregulowania w zakresie e-commerce od 01.07.2021
  2. Zmiany w obsłudze celnej e-commerce wynikające z pandemii i Brexit
  3. Zmiany celne i podatkowe w zakresie e-commerce – szansa dla Polski z punktu widzenia konkurencyjności na rynku UE

 

14.30 – 15.00 – PODSUMOWANIE KONFERENCJI

prof. zw. dr hab. Wiesław Czyżowicz – Szkoła Główna Handlowa

 

Zadzwoń