Studia Licencjackie

Zarządzanie Sieciami Handlowymi

Zarządzanie sieciami handlowymi

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat zasad i metod zarządzania placówkami i sieciami handlowymi, funkcjonowania polskiego handlu w warunkach konkurencji ze strony wielkich zagranicznych sieci handlowych oraz zarządzania sprzedażą i marką. Przekazywana wiedza dotyczyć będzie zarówno handlu tradycyjnego jak i prowadzonego za pośrednictwem Internetu. Studia umożliwią doskonalenie praktycznych umiejętności w kierowaniu placówką handlową, budowaniu relacji z klientami i dostawcami, posługiwania się technikami marketingu i sprzedaży oraz prowadzenia negocjacji handlowych.

Okazją do pogłębienia wiedzy dotyczącej powyższych zagadnień będzie pisanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej licencjackiej. Jej tematyka będzie poświęcona wybranym aspektom funkcjonowania sieci czy placówki handlowej, którą zarządza lub w której jest zatrudniony autor pracy dyplomowej. Stąd oprócz części teoretycznej praca ta będzie zawierała część empiryczną, odnoszącą się do opisywanej sieci ( placówki) handlowej.

Specjalność przeznaczona jest zarówno dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych w handlu, jak i dla zarządzających własnymi firmami handlowymi.

  • Ilość Semestrów - 6
  • Liczba punktów ECTS - 183

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

GRAFIK ORAZ PLAN ZAJĘĆ

REKRUTACJA NA STUDIA

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

Nazwa przedmiotu Punkty ECTS
Zasady i metody zarządzania sieciami i placówkami handlowymi 2
Budowanie relacji z klientem 2
Zarządzanie sprzedażą i marką 2
Prowadzenie negocjacji handlowych 2
Razem specjalność 8
studia licencjackie zarzadzanie

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą studiów wyższych zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń