Studia Licencjackie

Zarządzanie Sieciami Handlowymi

Zarządzanie sieciami handlowymi

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat zasad i metod zarządzania placówkami i sieciami handlowymi, funkcjonowania polskiego handlu w warunkach konkurencji ze strony wielkich zagranicznych sieci handlowych oraz zarządzania sprzedażą i marką. Przekazywana wiedza dotyczyć będzie zarówno handlu tradycyjnego jak i prowadzonego za pośrednictwem Internetu. Studia umożliwią doskonalenie praktycznych umiejętności w kierowaniu placówką handlową, budowaniu relacji z klientami i dostawcami, posługiwania się technikami marketingu i sprzedaży oraz prowadzenia negocjacji handlowych.

Okazją do pogłębienia wiedzy dotyczącej powyższych zagadnień będzie pisanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej licencjackiej. Jej tematyka będzie poświęcona wybranym aspektom funkcjonowania sieci czy placówki handlowej, którą zarządza lub w której jest zatrudniony autor pracy dyplomowej. Stąd oprócz części teoretycznej praca ta będzie zawierała część empiryczną, odnoszącą się do opisywanej sieci ( placówki) handlowej.

Specjalność przeznaczona jest zarówno dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych w handlu, jak i dla zarządzających własnymi firmami handlowymi.

  • Jedno z najniższych czesnych w Warszawie
  • Licencjackie niestacjonarne (zaoczne) - 1.740 zł za semestr
  • Licencjackie stacjonarne (dzienne) - 1.899 zł za semestr
  • Ilość Semestrów - 6
  • Liczba punktów ECTS - 183

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

GRAFIK ORAZ PLAN ZAJĘĆ

REKRUTACJA NA STUDIA

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

Nazwa przedmiotuPunkty ECTS
Zasady i metody zarządzania sieciami i placówkami handlowymi3
Budowanie relacji z klientami3
Zarządzanie sprzedażą i marką3
Prowadzenie negocjacji handlowych3
Razem specjalność12
studia licencjackie zarzadzanie

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą studiów wyższych zapraszamy do kontaktu.