Studia Licencjackie

Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym na studiach I stopnia pozwala połączyć pasję poznawania świata, ludzi i podróżowania z wiedzą na temat różnych rodzajów turystyki i ich uwarunkowań, a także z umiejętnością podejmowania decyzji kierowniczych oraz rozwiązywania rzeczywistych problemów, z jakimi stykają się przedsiębiorstwa branży turystycznej w swojej działalności.

Na studiach I stopnia studenci nabywają wiedzę m.in. z zakresu marketingu w turystyce i rekreacji, krajoznawstwa i obsługi ruchu turystycznego oraz transportu w turystyce i rekreacji.

W trakcie studiów studenci nabywają umiejętności podejmowania decyzji, formułowania diagnozy i prognozy w zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa turystycznego oraz przeprowadzenia w nim zmian.

  • Jedno z najniższych czesnych w Warszawie
  • Licencjackie niestacjonarne (zaoczne) - 1.740 zł za semestr
  • Licencjackie stacjonarne (dzienne) - 1.899 zł za semestr
  • Ilość Semestrów - 6
  • Liczba punktów ECTS - 183

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

GRAFIK ORAZ PLAN ZAJĘĆ

REKRUTACJA NA STUDIA

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

Nazwa przedmiotuPunkty ECTS
Podstawy turystyki i rekreacji3
Marketing w turystyce i rekreacji3
Krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego3
Transport w turystyce i rekreacji3
Razem specjalność12
studia licencjackie zarzadzanie

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą studiów wyższych zapraszamy do kontaktu.