Studia Licencjackie

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym

Celem specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym jest przekazanie wiedzy dotyczącej organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa świadczącego w kraju i zagranicą usługi transportowe przy użyciu różnych środków transportu. Studiujący tę specjalność zapoznani także zostaną z realizacją i organizacją procesów logistycznych w przedsiębiorstwie transportowym, zasadami transportu intermodalnego oraz marketingiem usług transportowych. Nabędą także praktyczne umiejętności skutecznego konkurowania na krajowym i międzynarodowym rynku usług transportowych i nawiązywania relacji z odbiorcami tych usług.

  • Ilość Semestrów - 6
  • Liczba punktów ECTS - 183

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

GRAFIK ORAZ PLAN ZAJĘĆ

REKRUTACJA NA STUDIA

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

Nazwa przedmiotu Punkty ECTS
Zarządzanie transportem i spedycją 2
Ochrona środowiska w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym 2
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zarządzanie łańcuchem dostaw 2
Zarządzanie łańcuchami zimna 2
Razem specjalność 8
studia licencjackie zarzadzanie

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą studiów wyższych zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń