Studia Licencjackie

Zarządzanie produktami chemicznymi i ich utylizacją

Zarządzanie produktami chemicznymi i ich utylizacją

Podstawowym celem procesu kształcenia na realizowanej na studiach I stopnia, a następnie poszerzonej na studiach II stopnia specjalności zarządzanie produktami chemicznymi i ich utylizacjąjest przekazanie studentom wiedzy oraz zdobycie przez nich praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania, składowania i utylizacji niebezpiecznych materiałów chemicznych. Ponadto studenci zapoznani zostaną z zagrożeniami związanymi z oddziaływaniem niebezpiecznych związków chemicznych na organizm człowieka oraz środowisko naturalne, a także sposobami monitorowania tych zagrożeń. Jednocześnie poznają podstawowe systemy zarządzania kryzysowego oraz zasady współdziałania służb mundurowych i organów administracji państwowej w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu obywateli. Ze względu na praktyczny profil studiów część zajęć będzie mogła odbywać się w modułach ćwiczeniowych we współpracy z Politechniką Warszawską, Polską Akademią Nauk oraz Grupą Ratownictwa Chemicznego JRG 6. Po ukończeniu studiów studenci będą specjalistami w zarządzaniu i logistyce związanej z szeroko pojętą wiedzą na temat prawidłowego zabezpieczenia i utylizacji produktów chemicznymi.

Przedmioty specjalistyczne

– Produkty chemiczne i ich podział.
– Wpływ substancji szkodliwych na środowisko naturalne i organizm człowieka.
– Zarządzanie nowoczesnymi procesami utylizacji i recyclingu produktów chemicznych.
– Sposoby monitorowania zagrożeń substancjami chemicznymi.

  • Ilość Semestrów - 6
  • Liczba punktów ECTS - 183

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

GRAFIK ORAZ PLAN ZAJĘĆ

REKRUTACJA NA STUDIA

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

Nazwa przedmiotu Punkty ECTS
Zarządzanie składowaniem niebezpiecznych produktów chemicznych 2
Zasady bezpiecznego składowania niebezpiecznych produktów chemicznych 2
Monitoring składowania niebezpiecznych i toksycznych materiałów 2
Utylizacja i zagospodarowanie odpadów 2
Razem specjalność 8
studia licencjackie zarzadzanie

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą studiów wyższych zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń