Studia Licencjackie

Zarządzanie Biurem

Zarządzanie biurem

Celem tej specjalności jest przekazanie profesjonalnej wiedzy z zakresu europejskich standardów pracy biurowej, zasad jej organizacji i optymalizacji procesu zarządzania informacją. Przekazana również będzie wiedza dotycząca komunikacji interpersonalnej oraz wewnętrznych i zewnętrznych relacji sekretariatu, w tym relacji z menedżerem. Studiowanie tej specjalności kształci umiejętności z zakresu organizacji biura, informatyki i wyszukiwania informacji, organizowania zebrań i spotkań służbowych, przygotowania i gromadzenia oraz przechowywania dokumentów, a także zachowań w sytuacjach kryzysowych.

  • Ilość Semestrów - 6
  • Liczba punktów ECTS - 183

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

GRAFIK ORAZ PLAN ZAJĘĆ

REKRUTACJA NA STUDIA

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

Nazwa przedmiotu Punkty ECTS
Organizacja pracy biurowej iprocedury biurowe w zarządzaniu 2
Zarządzanie dokumentami i ich archiwizacja 2
Organizowanie zebrań i spotkań służbowych 2
Komunikacja interpersonalna oraz wewnętrzne i zewnętrzne relacje sekretariatu 2
Razem specjalność 8
studia licencjackie zarzadzanie

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą studiów wyższych zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń