Dodatkowe dokumenty odnośnie zaliczenia praktyk.

Pani dr Kinga Podleśna – Opiekun Praktyk zamieściła dodatkowe dokumenty odnośnie zaliczenia praktyk w formie dzienniczka praktyk. Dokuenty są do pobrania na stronie https://www.wsz-sw.edu.pl/praktyki-studenckie/

Zadzwoń