Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PARTYCYPACJA PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU I WŁASNOŚCI. ZASADY, PRAKTYKA, TRUDNOŚCI I ROZWÓJ"

english version

Relacja video z konferencji cz.1
Relacja video z konferencji cz.2
Relacja video z konferencji cz.3

Patronat medialny:

link do  relacji internetowej telewizji Press.Warszawa: 

http://press.warszawa.pl/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-pt-partycypacja-pracownikow-zarzadzaniu-wlasnosci-zasady-praktyka-trudnosci-rozwoj/

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PARTYCYPACJA PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU I WŁASNOŚCI. ZASADY, PRAKTYKA, TRUDNOŚCI I ROZWÓJ"

 

W dniu  25 listopada 2017 r. w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej  odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PARTYCYPACJA PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU I WŁASNOŚCI. ZASADY, PRAKTYKA, TRUDNOŚCI I ROZWÓJ" pod Honorowym Patronatem posła dr. Bogdana Rzońcy - przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury.

            Celem konferencji było przedstawienie i pogłębienie wiedzy oraz świadomości pracowników, działaczy związkowych i pracodawców w zakresie partycypacji pracowników w zarządzaniu i własności oraz nadanie impulsu do szerokiego wdrażania zasad i rozwiązań partycypacji pracowniczej; przybliżenie koncepcji akcjonariatu pracowniczego i partycypacji pracowników w zarządzaniu oraz zasad solidarności społecznej i demokracji gospodarczej. Natomiast celem utylitarnym konferencji była integracja i wymiana doświadczeń środowisk opowiadających się za partycypacją pracowniczą w Polsce, ale także międzynarodowych środowisk naukowych. Ma to umożliwić wypracowanie propozycji rozwiązań, które bezpośrednio przełożą się na działania w obszarze zastosowania praktycznego w dziedzinie partycypacji pracowników w zarządzaniu i własności.

Tematyka Konferencji dotyczyła następujących zagadnień:

1.        Formy partycypacji pracowniczej w zarządzaniu i efekty realizacyjne.

2.        Formy partycypacji pracowniczej we własności i efekty realizacyjne.

3.        Korzyści z partycypacji pracowniczej dla państwa, przedsiębiorstw i instytucji.

4.        Partycypacja pracownicza jako szansa dla związków zawodowych.

5.        Zalecenia Unii Europejskiej dotyczące partycypacji pracowniczej i stanowisko polskich władz w tym zakresie.

6.        Trudności i bariery w realizacji i upowszechnieniu w Polsce zasad partycypacji w okresie transformacji ustrojowej i czasach współczesnych.

7.        Rozwój partycypacji pracowniczej w innych krajach w tym na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych.\

8.        Zarząd właścicielski a załogi pracownicze – stosunki wzajemne wczoraj, dziś i jutro.

9.        Stan świadomości i zainteresowania pracowników w Polsce różnymi formami partycypacji we własności i zarządzaniu.

10.    Partycypacja pracownicza a solidarność społeczna i zaangażowanie obywatelskie.

11.    Rola pracowników w zarządzaniu, rozwoju i  innowacjach.

Po przedstawieniu celów Konferencji przez Rektora WSZ-SW dr. inż. Waldemara Gajdę i wygłoszeniu referatu wprowadzającego przez prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Bojarskiego odbyła się dyskusja panelowa. Głos w niej  zabrali i odpowiadali na pytania moderatora prof. nadzw. dr. hab. Pawła Soroki:

-        Armen  Artwich – Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju,

-        Zbigniew W. Żurek – Wiceprezes Business Centre Club,

-        Francois Colombie – Prezes Auchan Polska,

-        Leszek Miętek – Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce,

-        Zygmunt Mierzejewski – Sekretarz Generalny Forum Związków Zawodowych, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników,

-        Zbigniew  Majchrzak - Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność", członek Zespołu Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" do spraw rozwoju przemysłu,

-        Adam Jarosiński – Sekretarz Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego,

-        Krzysztof Ludwiniak – Prezes Fundacji "Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego i Kapitału Krajowego”,

-        Jan Koziar – ekspert Polskiego Lobby Przemysłowego.

-        Piotr Ciompa – ekspert Instytutu Spraw Obywatelskich,

W części plenarnej referaty wygłosili:

1.      Jan Koziar – Polskie Lobby Przemysłowe,

2.      Prof. dr. Svitlana Kuznetsova –Banking University, Kiev, Ukraine ,

3.      Prof. dr. Valentinas Navickas –Kaunas University of Technology, Lithuania i Rusne Jegelaviciute –PhD student, Alexander Dubcek University of Trencin, Slovakia,

4.      Krzysztof Ludwiniak – Fundacja "Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego i Kapitału Krajowego”,

5.      Rafał Górski – Instytut Spraw Obywatelskich,

6.      prof. ASBH, doc. PhD. Vasyl  Zaplatynskyi Academy of Safety and Bases of Health, Kiev, Ukraine i dr inż. Waldemar Gajda  Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa,

7.      Assoc. prof. Andriy Kuznetsov –Banking University, Kiev, Ukraine,

8.      Prof. dr hab. Anatol Peretiatkowicz – Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa i  dr Maria Gagacka – Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu

9.      Janusz Grażewicz – Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne,

10.  Prof. D. Econ. Sc. Sviatoslav Kniaz – Lviv Polytechnic National University, Ukraine,

11.  Prof. dr hab. Ałła Leszczyńska – Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa.

12.  Prof. ASHB Doc. PhD. Inga Uriadnikova – Academy of Safety and Bases of Health, Kiev, Ukraine i dr inż. Waldemar Gajda  Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa.

 

Komitet Naukowy konferencji 

Dr inż. Waldemar Gajda – Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej,

Prof. zw. dr hab. Andrzej Koźmiński – Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego.

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Marek Goliszewski – Prezes Business Centre Club.

Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka – Prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

Honor. Prof. Doc. Ph.D. Vasyl Zaplatynskyi – President of Academy of Safety and Bases of Health, Kiev, Ukraine.

Prof. E. Pyatakov – Rector of Admiral Ushakov Maritime Institute of Ukraine, Odessa. Ukraine.

Prof. dr. Angele Lileikiene – Director of the Lithuania Business University of Applied Sciences, Lithuania. 

Prof. nadzw. dr hab. Barbara Lubas – Rektor  Nadbużańskiej Szkoły Wyższej.

Prof. nadzw. dr hab. Juliusz Piwowarski – Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie,

Prof. nadzw. dr Waldemar Dębski - Rektor Mazowieckiej Szkoły Wyższej w Warszawie.

Prof. nadzw. dr Janusz Kowalski - Rektor Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej.

Prof. dr. Svitlana Kuznetsova –Vice Rector of Banking University, Kiev, Ukraine.

Prof. V.A. Skorokhodov  –  Vice Rector of of Admiral Ushakov Maritime Institute of Ukraine, Odessa, Ukraine.

Dr h.c. mult. JUDr. Honor. Prof. mult. Jozef Zaťko – Director of the Eastern European Development Agency, Slovakia.

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Bojarski – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Prof. dr. Valentinas Navickas  – Kaunas University of Technology, School of Economics and Business, Lithuania.

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Cygan – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Prof.  Vladimir. G. Lebedev DrSc., – Odessa National Polytechnic University, Ukraine;

Prof. zw. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Prof. ASHB Doc. PhD. Inga Uriadnikova – Academy of Safety and Bases of Health, Kiev, Ukraine.

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Górniak – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Prof. D. Econ. Sc. Volodymyr Martynyuk – Lviv Polytechnic National University, Ukraine.

Prof. D. Econ. Sc. Sviatoslav Kniaz - Lviv – Polytechnic National University, Ukraine.

Prof. nadzw. dr hab. Ałła Leszczyńska – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Assoc. prof. Andriy Kuznetsov –Banking University, Kiev, Ukraine.

Prof. nadzw. dr hab. Joanna Paliszkiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Doc. dr. Jurgita Martinkienė – Lietuvos Verslo Kolegija, Lithuania.

Prof. nadzw. dr hab. Anatol Peretiatkowicz – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Rosłanowska-Plichcińska – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr inż.Katarzyna Łyp-Wrońska – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Dr Wojciech Białek – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr Małgorzata Borowik – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr Anna Janus-Dębska  – Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dr Dariusz Kłosowski – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr Kinga Podleśna-Dudicz – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr Krzysztof Szewczak – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr Katarzyna Szopik-Depczynska – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński.

Dr Sławomir Woźniak – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.