Wystawa w pierwszą rocznicę inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

W pierwszą rocznicę inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, przypadającą na 24 lutego, 14 artystów, członków ZPAMiG-u, prezentuje w WSZ-SW 25 prac malarskich. Poprzez tę wystawę chcemy przede wszystkim okazać solidarność z Ukrainą walczącą w obronie swojej wolności. Nasze wypowiedzi plastyczne wyrażające nasze emocje są próbą przedstawienia nie tylko wojny, ale też innych zagrożeń dla społeczeństw i ludzkości: terroryzm, cyberzagrożenia (hakerzy i przestępczość w sieci), zaniedbywanie dzieci, czy wreszcie zagrożenia klimatyczne (globalne ocieplenie), głód, klęski żywiołowe czy zdrowotne (pandemia). Wszystkie te niebezpieczeństwa wymagają naszej odpowiedniej reakcji i prób zapobiegania im. Wymagają prowadzenia odpowiedniej polityki, inwestycji w badania, a także świadomości i zaangażowania społecznego. Z tych właśnie powodów wystawa nosi tytuł „i..” – chcemy zwrócić uwagę odbiorców naszych prac na ważne w tym momencie pytanie: „I co dalej?” Co możemy zrobić, opowiadając się za poprawą bezpieczeństwa, by chęci i deklaracje przekuć w działanie? Jakie kroki możemy podjąć, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom lub zminimalizować ryzyko ich wystąpienia?
Do wejścia w dialog z przedstawionymi pracami zapraszają autorzy: Agnieszka Adam, Joanna Adamek, Maria Baster-Grząślewicz, Ryszarda Łucja Jagielska, Waldemar Kusal, Marcin Lipczyński, Iwona Nielubowicz, Danuta Niklewicz, Janina Olczak, Zofia Piotrowska, Iwona Piszczelska, Teresa Radomyska-Kusal, Krystyna Rafalska, Krzysztoff Skain May

Iwona Nielubowicz – sekretarz ZPAMiG-u

Plakat wernisaz internet

Zadzwoń