Uczelnia Liderów 2023

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa została wyróżniona dwoma nagrodami w ramach 13 edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, które zostały wręczone w siedzibie Polskiej Akademii Nauk  w dniu 6 lipca 2023 r.

Pierwsza nagroda to Certyfikat „Uczenia Liderów” 2023, który otrzymały uczelnie inwestujące w edukacje praktyczną studentów i kreujące u nich postawy liderskie oraz wprowadzające innowacyjne i jakościowe rozwiązania mające na celu zapewnienie najwyższej efektywności kształcenia.

Druga nagroda to wyróżnienie „Aurea Praxis” dla Rektora WSZ-SW za zaangażowanie na rzecz promowania idei edukacji oraz kształcenia postaw liderskich.

Nagrody odebrał Prezydent WSZ-SW prof. ucz. dr inż. Waldemar Gajda

Oprócz WSZ-SW uczelniami, które zostały wyróżnione są:

 

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej,

 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

 

Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego,

 

Politechnika Morska w Szczecinie,

 

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

b
b

a
a
b
b
c
c

Gala wręczenia nagród uświetniona została występem tenora.

 

Zadzwoń