Informacja dla studentów

W związku z licznymi zapytaniami studentów, dotyczącymi wprowadzenia zajęć w formie zdalnej, informujemy kolejny raz, że na podstawie wytycznych otrzymanych z MEiN zajęcia od początku Roku Akademickiego 2021/2022 odbywają się jedynie w trybie stacjonarnym. Uczelnie, które prowadziły od października zajęcia w formie zdalnej lub hybrydowej, robiły to niezgodnie z obowiązującymi przepisami. MEiN w ostatnim piśmie skierowanym do Rektorów Uczelni Wyższych żąda od tych placówek wyjaśnień w tej kwestii. Poniżej dołączamy linki, pod którymi znajduje się stanowisko MEIN w sprawie zajęć prowadzonych zdalnie i hybrydowo.
Polskie uczelnie wprowadzaja nauczanie zdalne.

Minister Czarnek skarcił wrocławską uczelnię za wprowadzenie nauki zdalnej.

Zadzwoń