III edycja Trade & Customs Compliance Conference na temat „Nowe przepisy, polityka i praktyka celna – Polska, Europa, Świat”

Szanowni Państwo,

Trade & Customs Compliance Academy oraz Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa mają zaszczyt zaprosić Państwa, w dniu 20 maja br., na III edycję Trade & Customs Compliance Conference na temat „Nowe przepisy, polityka i praktyka celna – Polska, Europa, Świat”. Jest to temat niezwykle istotny ze względu na dynamikę zachodzących przeobrażeń w zakresie obsługi celnej.
Trade & Customs Compliance Conference jest cyklicznym projektem, mającym na celu integrację środowiska świata nauki i praktyki, ekspertów z uczelni, biznesu i administracji. Formuła konferencji pozwala na wspólną dyskusję, bezpośrednie przekazywanie wiedzy przez najlepszych w Polsce ekspertów, wymianę informacji i doświadczeń, jako najbardziej sprawdzona forma budowania kontaktów i szukania wspólnych, optymalnych rozwiązań dla biznesu.
Wysoki poziom merytoryczny konferencji gwarantują paneliści oraz goście specjalni: Katarzyna Krawicz-Nowak – wicedyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów, Tomasz Michalak – ekspert w Komisji Europejskiej w Brukseli, Agnieszka Witkowska – attaché celny RP w Chinach, Dariusz Wencel – attaché celny RP w Wielkiej Brytanii, Tadeusz Senda – attaché celny RP przy Unii Europejskiej, Mariusz Koter – naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł w Ministerstwie Finansów, Agnieszka Butrym-Bielatko – naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł w Ministerstwie Finansów, Jacek Kroczyński – naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł w Ministerstwie Finansów oraz Edward Madej – naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł w Ministerstwie Finansów.
Nad poziomem naukowym debaty czuwają Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa (w której odbywa się konferencja) oraz Rada Naukowa, składająca się z wybitnych specjalistów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Sukces konferencji zapewniają też nasi partnerzy branżowi. Współpracujemy ponadto z czasopismem naukowym „Monitorem Prawa Celnego i Podatkowego” na łamach którego można opublikować własny materiał.
Odbiorcami konferencji jest kadra menadżerska w firmach zajmujących się produkcją i/lub międzynarodowym obrotem towarowym, pracownicy zespołów ds. importów/eksportów, agenci celni, logistycy, spedytorzy, branża e-commerce.
Konferencja odbędzie się 20 maja 2022 roku, w salach konferencyjnych gmachu Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, ul. Siedmiogrodzka 3A, Warszawa oraz on-line.
Serdecznie zapraszamy do spotkania w gronie biznesu i nauki. Będziemy zaszczyceni, gdyby zgodzili się Państwo gościć wśród nas, w tym ważnym dniu.

Z poważaniem,

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak
Komitet Organizacyjny Trade & Customs Compliance Conference
www.tcca.eu/konferencja
Tel: + 48 602 698 952
E: contact@customsacademy.pl

TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE – III EDYCJA

NOWE PRZEPISY, POLITYKA I PRAKTYKA CELNA – POLSKA, EUROPA, ŚWIAT

Termin – 20 maja 2022
Miejsce: Warszawska Szkoła Zarządzania, ul. Siedmiogrodzka 3A, Warszawa
Czas trwania – 9.00-16.30

PROGRAM KONFERENCJI

8.30- 9.00 – rejestracja uczestników, powitalna kawa

Moderatorka konferencji:
dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak – właścicielka Trade & Customs Compliance Academy

9.00 – 9.15 – otwarcie konferencji
dr inż. Waldemar Gajda prof. WSZ SW – prezydent Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej

9.15 – 11.30 – Wystąpienia gości specjalnych konferencji
Dokumentowanie preferencyjnego pochodzenia towarów – trendy i perspektywy.
Katarzyna Krawicz-Nowak – wicedyrektor Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw towarów
Mariusz Koter – naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów

Cło w dobie pandemii – chińska perspektywa
Agnieszka Witkowska – attaché celny RP w Chinach

Brexit – ocena i perspektywy w obszarze celnym
Dariusz Wencel – attaché celny RP w Wielkiej Brytanii

Jedwabny szlak – aspekty celne
Tadeusz Senda – attaché celny RP przy Unii Europejskiej
Unia celna Unii Europejskiej – perspektywy i kierunki zmian
Tomasz Michalak – ekspert w Komisji Europejskiej w Brukseli

Światowa Organizacja Celna – jej zadania i funkcje w biznesie
Agnieszka Butrym-Bielatko – naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów

Regionalna konwencja PEM w sprawie preferencyjnych reguł pochodzenia – reguły przejściowe
Jacek Kroczyński – naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów

Zmiany w taryfie celnej – HS 2022
Edward Madej – naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów

11.30 – 12.00 – PRZERWA KAWOWA. KONSULTACJE Z EKSPERTAMI

12.00 – 12.45 PANEL I – REGUŁY POCHODZENIA TOWARÓW
Nowe umowy FTA oraz zmiany w umowach już istniejących. Praktyczne aspekty związane z potwierdzaniem preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenie towarów. Portal Access2 Markets i narzędzie ROSA do samooceny reguł pochodzenia.
Dyskutują:
Roman Rosiak – Commercial Compliance Director w Guardian Industries Luxembourg, Kamilla Lipińska – Senior Customs Advisor w Cargill Poland, Beata Kasperowicz – Customs Manager Poland & Eastern Europe w Pepco CEE

12.45 – 13.15 PANEL II – TARYFA CELNA
Klasyfikacja taryfowa w kontekście zmian HS 2022, opinii klasyfikacyjnych WCO, BTI oraz wyroków sądowych UE i PL. Praktyczne aspekty ustalania kodów taryfowych towarów na przykładzie dodatków paszowych, maszyn i urządzeń różnego typu oraz części do nich. Praktyczne aspekty wynikające z rozbieżności w stosowaniu kodów taryfowych w kontekście customs compliance.
Dyskutują:
Izabella Nawrot – Manager of Foreign Trade Governance EU w Robert Bosch, Agnieszka Samulak – EMEA Advisory Solutions Consultant w Cargill Poland

13.15 -13.45 – PRZERWA LUNCHOWA. KONSULTACJE Z EKSPERTAMI

13.45 – 14.15 PANEL III – E-CŁO PLUS
Procedury celne elektronicznie – wnioskowanie, realizacja, rozliczanie. E-Klient w teorii i praktyce. Cyfrowa Granica – awizacja, Single Window, e-Granica
Dyskutują:
Grzegorz Smogorzewski – pełnomocnik Zarządu ds. Kontroli Jakości Projektów w firmie T4B Group, Dariusz Leśniewski – prawnik w SWLEX – Prawo. Fundusze. Księgowość.

14.15 – 14.45 PANEL IV – E-COMMERCE
Otwarte platformy cyfrowe w służbie e-commerce, logistyki i agencji celnych. Rola sztucznej inteligencji w usprawnianiu łańcucha logistycznego. Zarządzanie procesem od zakupu w sklepie internetowym aż do dostawy do konsumenta. Platformy cyfrowe wspierające rozliczenia należności celno-podatkowych.

Dyskutują:
Mirosław Gral – vice-prezydent w Last Mile Experts, Artur Piotrowski – wykładowca w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej

14.45 – 15.15 PANEL V – PODATEK AKCYZOWY
Nowa akcyzowa dyrektywa horyzontalna – szansa czy bariera dla międzynarodowego obrotu wyrobami akcyzowymi. Stawki akcyzowe do 2027r.
Dyskutują:
Jacek Arciszewski – właściciel w Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski, Wojciech Bronicki – partner w BBGTAX Kancelaria Podatkowa

15.15 – 15.45 PANEL VI – PODATEK VAT, cz. I
Nowa dyrektywa stawkowa w VAT – nowe wyzwania, ale też możliwości związane z szerszym stosowaniem stawek obniżonych w VAT. Perspektywa polska.
Dyskutują:
dr Beata Rogowska-Rajda – wykładowczyni na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, dr Tomasz Tratkiewicz – wykładowca na Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

15.45 – 16.15 PANEL VII – PODATEK VAT, cz. II
Metody zabezpieczania stosowanej klasyfikacji dla potrzeb celnych i podatkowych – ewolucja rozwiązań, bieżące wyzwania, planowane zmiany.
Dyskutują:
Rafał Pogorzelski – partner w ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo Sp. z o.o., Jakub Jarosa – dyrektor w Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług

16.15 – 16.30 – PODSUMOWANIE KONFERENCJI
prof. zw. dr hab. Wiesław Czyżowicz – ekspert Światowej Organizacji Celnej, Szkoła Główna Handlowa

Zadzwoń