Zarządzanie sieciami handlowymi

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat zasad i metod zarządzania placówkami i sieciami  handlowymi, funkcjonowania polskiego handlu w warunkach konkurencji ze strony wielkich zagranicznych sieci handlowych oraz zarządzania sprzedażą i marką. Przekazywana wiedza dotyczyć będzie zarówno handlu tradycyjnego jak i prowadzonego za pośrednictwem Internetu. Studia umożliwią doskonalenie praktycznych  umiejętności  w kierowaniu  placówką handlową,  budowaniu relacji z klientami i dostawcami, posługiwania się technikami marketingu i sprzedaży oraz prowadzenia  negocjacji handlowych. 

         Okazją do pogłębienia wiedzy dotyczącej  powyższych zagadnień będzie pisanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej: na studiach I stopnia - licencjackiej, a na studiach II stopnia -  magisterskiej. Ich tematyka będzie poświęcona wybranym aspektom funkcjonowania sieci czy placówki handlowej, którą zarządza  lub w której jest zatrudniony autor pracy dyplomowej. Stąd oprócz części teoretycznej prace te będą zawierały część empiryczną, odnoszącą się do opisywanej sieci ( placówki) handlowej.

Studia przeznaczane są  zarówno dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych w handlu,  jak i dla zarządzających własnymi firmami handlowymi.