Zaświadczenia

Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia prosimy o pobranie formularza zamówienia wpisanie swoich danych i przesłanie w formie elektronicznej na adres zaswiadczenia@wsz-sw.edu.pl

Poniżej wzór wypełnionego zamówienia.