Specjalności

Zarządzanie produktami chemicznymi i ich utylizacją

dodano: 29/06/2018
Studiowanie tej specjalności pozwala uzyskać  wiedzę  dotyczącą zarządzania bezpiecznym składowaniem niebezpiecznych produktów chemicznych i związanych z tym regulacji prawnych , a także ich  utylizacji, recyklingu oraz odzysku. Studenci nabędą praktyczne umiejętności w tym zakresie, a także umiejętności współdziałania ze służbami i organami państwowymi nadzorującymi tę dziedzinę gospodarki. Jedno...

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

dodano: 29/06/2018
Specjalność Zarządzanie cyberbezpieczeństwem zapewnia uzyskanie  wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, przydatnej w zarządzaniu organizacjami i firmami wyposażonymi w systemy informatyczne oraz w ochronie infrastruktury krytycznej. Studenci zapoznani także zostaną z zagadnieniami cyberwywiadu i kryptografii. W trakcie studiów studenci nabywająumiejętnościprzeciwdziałania  zagrożeniom cyberatakami. Jedno...
1 | 2 następne »