Specjalności

Zarządzanie produktami chemicznymi i ich utylizacja

dodano: 29/06/2018
Studiowanie tej specjalności pozwala uzyskać  wiedzę  dotyczącą zarządzania bezpiecznym składowaniem niebezpiecznych produktów chemicznych i jego monitoringu, a także ich  utylizacji i  zagospodarowania odpadów. Studenci nabędą praktyczne umiejętności w tym zakresie, a także umiejętności współdziałania ze służbami i organami państwowymi zajmującymi się tą   dziedziną gospodarki. Jedno...

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

dodano: 29/06/2018
Specjalność Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem zapewnia nabycie podstawowej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa przydatnej w zarządzaniu organizacjami i firmami wyposażonymi w systemy informatyczne,  w tym dotyczącej  identyfikacji zagrożeń występujących w systemach informatycznych, analizy ryzyka operacyjnego, audytu bezpieczeństwa i  cyberwywiadu. Uczestnicy studiów nabędą także praktyczne umiejętności ...
1 | 2 następne »