Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

W roku akademickim 2021/22 prowadzimy nabór na kolejną grupę na studia podyplomowe Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych. Opiekun studiów podyplomowych: mgr. Elżbieta Woźniakowska, nr kom. 795 990 822