Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z nową ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce", poniżej przedstawiamy:

 

1. Strategia Uczelni 

2. Regulamin studiów wyższych WSZ-SW 

3. Regulamin świadczeń dla studentów

4. Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019.

5. Statut WSZ-SW