Pracownicy

funkcja: Z-ca Kierownika Dziekanatu
Imię: Janusz
nazwisko: Janota