Pracownicy

funkcja: Kierownik Rektoratu
Imię: Agnieszka
nazwisko: Wiktorowicz

funkcja: Koordynator Rektora ds Dydaktycznych, Administracyjnych, Promocji i Rozwoju
Imię: Monika
nazwisko: Wowk

funkcja: Z-ca Kierownika Dziekanatu
Imię: Janusz
nazwisko: Janota

funkcja: Specjalista
Imię: Elżbieta
nazwisko: Szichowska

funkcja: Kwestor (Główna Księgowa)
Imię: Bernardeta
nazwisko: Wakuluk

funkcja: Z-ca Kwestora
Imię: Irena
nazwisko: Janikowska

funkcja: Kierownik Dziekanatu
Imię: Elżbieta
nazwisko: Woźniakowska

funkcja: Specjalista-Administrator Sieci
Imię: Krzysztof
nazwisko: Kielak

funkcja: Kierownik Administracyjny
Imię: Piotr
nazwisko: Szewczyk

funkcja: Biblioteka
Imię: Barbara
nazwisko: Borzym