Pracownicy

funkcja: Asystentka Rektora
Imię: Agnieszka
nazwisko: Wiktorowicz

funkcja: Kierownik Dziekanatu
Imię: Janusz
nazwisko: Janota

funkcja: Z-ca Kierownika Dziekanatu
Imię: Elżbieta
nazwisko: Szichowska

funkcja: Kwestor (Główna Księgowa)
Imię: Bernardeta
nazwisko: Wakuluk

funkcja: Z-ca Kwestora
Imię: Irena
nazwisko: Janikowska

funkcja: Kierownik Zespołu ds Rekrutacji, Promocji i Rozwoju
Imię: Paweł
nazwisko: Soroka

funkcja: Zespół ds Rekrutacji, Promocji i Rozwoju
Imię: Elżbieta
nazwisko: Woźniakowska

funkcja: Zespół ds Rekrutacji, Promocji i Rozwoju
Imię: Krzysztof
nazwisko: Kielak

funkcja: Zespół ds Rekrutacji, Promocji i Rozwoju
Imię: Tomasz
nazwisko: Kopras

funkcja: Kierownik Działu Administracyjnego
Imię: Piotr
nazwisko: Szewczyk

funkcja: Biblioteka
Imię: Barbara
nazwisko: Borzym