Kadra

dr Krzysztof Zaczek-Zaczyński

dr Krzysztof Zaczek-Zaczyński

Warszawa

Krzysztof M. Zaczek Zaczyński, dr nauk humanistycznych, Dziekan Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej. Posiada wieloletnie doświadczenie w dydaktyce będąc nauczycielem szkolnym i akademickim Sprawował kierowniczą funkcję w administracji publicznej będąc dyrektorem departamentu w centralnej instytucji rządowej. Wieloletni członek kilku organizacji pozarządowych gdzie pełnił i pełni odpowiedzialne funkcje. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa społecznego w dziedzinie niemilitarnej, szczególnie w edukacji dla bezpieczeństwa. Autor i współautor wielu książek, artykułów i opracowań naukowych w tym:I Ty możesz żyć bezpiecznie.Podręcznik przysposobienia obronnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Edukacja dla bezpieczeństwa. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, Propedeutyka dydaktyki medialnej (red naukowa) i inne. Dorobek naukowy obejmuje ponad 100 pozycji w tym; ponad 50 artykułów i referatów naukowych, podręczników szkolnych i skryptów akademickich. Autor programów szkolnych i akademickich.