ZAPRASZAMY NA II MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ "WSPÓŁCZESNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA"

WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA

SZKOŁA WYŻSZA

zaprasza do udziału

W II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

"WSPÓŁCZESNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA"

która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r., o godz. 10.00 w Kijowie.

Cele konferencji

             

            Celem konferencji jest prezentacja i analiza priorytetowych zagadnień współczesnego zarządzania, najnowszych trendów i koncepcji zarządzania, stosowanych metod i narzędzi oraz perspektyw rozwojowych i kierunków badań na przyszłość. 

            Natomiast celem utylitarnym konferencji jest integracja międzynarodowych środowisk naukowych, upowszechnianie wyników badań nad rozwojem dyscypliny naukowej jaką jest zarządzanie oraz implementacja badań w praktyce biznesowej.

            Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowiska naukowego i biznesowego: profesorów, doktorów, menedżerów ale również studentów oraz osób zainteresowanych tematyką współczesnego zarządzania.

Proponowane obszary tematyczne

 1. Przyszłościowe koncepcje zarządzania.
 2. Wykorzystanie potencjału technologii informacyjnych w zarządzaniu.
 3. Współczesne koncepcje ZZL.
 4. Zarządzanie innowacjami w MŚP.
 5. Zarządzanie projektami CRM
 6. Zarządzanie w kulturze fizycznej i sporcie.
 7. Płaca i praca w zarządzaniu.
 8. Socjotechnika w zarządzaniu.
 9. Informacja w zarządzaniu.
 10. Zarządzanie bezpieczeństwem.
 11. Prawne aspekty zarządzania.
 12. Zarządzanie jakością.
 13. Zarządzanie finansami i rachunkowością.
 14. Wybrane aspekty zarządzania w oświacie.
 15. Marketing i zarządzanie.
 16. Zarządzanie kulturą organizacyjną i wiedzą.
 17. Zarządzanie logistyczne.
 18. Zarządzanie zmianami.

 

Komitet Naukowy Konferencji

Dr inż. Waldemar Gajda – Rector of Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland – chairman.

Honor. Prof. Doc. Ph.D. Vasyl Zaplatynskyi – President of Academy of Safety and Bases of Health, Kiev, Ukraine – vice-chairman.

Prof. E. Pyatakov – Rector of Admiral Ushakov Maritime Institute of Ukraine, Odessa.

Prof. dr. Angele Lileikiene – Director of the Lithuania Business University of Applied Sciences, Lithuania.  

Prof. nadzw. dr Barbara Lubas – Rector of  Nadbużańskiej Szkoły Wyższej, Poland.

Prof. nadzw. dr hab. Juliusz Piwowarski – Rector of University of Public and Individual Security “Apeiron” in Cracow, Poland.

Prof. nadzw. dr Waldemar Dębski – Rector of Mazovian Higher School in Warsaw, Poland.

Prof. nadzw. dr Janusz Kowalski  – Rector of Higher School of International and Regional Cooperation, Poland.

Prof. dr. Svitlana Kuznetsova – Vice Rector of Banking University, Kiev, Ukraine.

Prof. V.A. Skorokhodov  –  Vice Rector of Admiral Ushakov Maritime Institute of Ukraine, Odessa, Ukraine.

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Bojarski – Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Cygan – Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Prof.  Vladimir. G. Lebedev DrSc., – Odessa National Polytechnic University, Ukraine;

Prof. zw. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka – Institute Of Philosophy And Sociology Polish Academy Of Sciences., Warsaw, Poland.

Prof. dr. Valentinas Navickas  – Kaunas University of Technology, School of Economics and Business, Lithuania.

Doc. dr. Jurgita Martinkienė – Lietuvos Verslo Kolegija, Lithuania.

Prof. ASHB Doc. Ph.D. Inga Uriadnikova – Academy of Safety and Bases of Health, Kiev, Ukraine.

Assoc. prof.  Andriy Kuznetsov – Banking University, Kiev, Ukraine.

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Górniak – Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Prof. D. Econ. Sc. Volodymyr Martynyuk  – Lviv Polytechnic National University,Ukraine.

Prof. D. Econ. Sc. Sviatoslav Kniaz – Lviv Polytechnic National University,Ukraine.

Prof. nadzw. dr hab. Ałła Leszczyńska – Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Prof. nadzw. dr hab. Joanna Paliszkiewicz – Warsaw University of Life Sciences – SGGW.

Prof. nadzw. dr  hab. Anatol Peretiatkowicz – Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Prof. nadzw. dr  hab. Krystyna Rosłanowska-Plichcińska – Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska  – University of Science and Technology, Cracow, Poland.

Dr Wojciech Białek – Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Dr Małgorzata Borowik – Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Dr Dariusz Kłosowski – Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Dr Kinga Podleśna-Dudicz – Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Dr Krzysztof Szewczak – Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Dr Katarzyna Szopik-Depczynska – University of Szczecin, Faculty of Economics and Management, Szczecin, Poland.

Dr Monika Monika Filipowska-Tuthill – University of Law,Wrocław, Poland.

Dr Sławomir Woźniak – Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

 

 

 

 

Komitet organizacyjny

prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – przewodniczący,

Honor. Prof. Doc. Ph.D. Vasyl Zaplatynskyi – vice przewodniczący.

Prof. ASHB Doc. Ph.D. Inga Uriadnikova – vice przewodnicząca.

mgr Janusz Janota

mgr Bernardeta Wakuluk

Agnieszka Wiktorowicz

Dane kontaktowe: Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa

tel. +48 22 862 32 24, e-mail: sekretariat@wsz-sw.sdu.pl

 

tel. in Ukraine  +38 0972844687

e-mail: securitas.forum.ukraine@gmail.com

 

Lokalizacja konferencji

Kiev, Ukraine

 

Tel.: +48 22 862 32 24; e-mail: konferencja2018@wsz-sw.edu.pl

Ważne terminy

 • 10.05.2018 r. – termin zgłoszenia udziału w konferencji i propozycji referatu.
 • 15.05.2018 r. – termin przesłania informacji o akceptacji zgłoszonych prac.
 • 20.05.2018 r. – termin dokonania opłaty za konferencję.
 • 31.08.2018 r. – termin nadsyłania pełnych tekstów referatów.

Artykuły, po pozytywnej opinii recenzentów, zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej jako jej rozdział (5 punktów). Monografia będzie wydana w Kijowie na Ukrainie.

Opłata za konferencję

Opłata konferencyjna, obejmująca: udział w konferencji, prezentację, bankiet, oraz publikację pokonferencyjną wynosi 450 zł. Należy ją przesłać na konto WSZ-SW nr 62 1020 1013 0000 0502 0002 1527, do 20 maja 2018 roku. W tytule przelewu należy zaznaczyć II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne aspekty zarządzania”, imię i nazwisko osoby, której dotyczy przelew oraz dane reprezentowanej instytucji. Wysokość opłaty wyłącznie z tytułu publikacji referatu, bez udziału w Konferencji wynosi 250 zł.

Język konferencji

Angielski, polski, ukraiński, rosyjski.

Wstępny plan konferencji

12.06.2018r. (wtorek)

  9.00 – 10.00

Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.20

Wystąpienie Rektora Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej
– dr. inż. Waldemara Gajdy

10.20 – 10.30

WystąpieniePresidentof Academy of  Safety and Bases of Health Honor. Prof. Doc. Ph.D. Vasyl Zaplatynskyi

10.30 – 12.30

Wystąpienia plenarne

12.30 – 13.00

Przerwa kawowa

13.00 – 15.00

Wystąpienia plenarne

15.00 – 15.30

Lunch

15.30 – 17.30

Wystąpienia plenarne

17.30 – 17.50

 

18.00 –  

Wystąpienie Rektora Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej
– dr. inż. Waldemara Gajdy podsumowanie i zakończenie konferencji

Uroczysta kolacja