WSZ-SW honorowym gościem V KONGRESU NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa była honorowym gościem V Kongresu Nowoczesnej Gospodarki, który odbył się 22 listopada 2017 r. w Warszawie. Gości przywitał dr inż. Jan Rakowski, prezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej oraz Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu. W trakcie kongresu zaprezentowano prelekcje dotyczące nowoczesnej gospodarki oraz odbył się panel dyskusyjny dotyczący polskich handlowców w którym udział wzięli: poseł Adam Abramowicz, przewodniczący Poselskiego Zespołu ds. Patriotyzmu Gospodarczego, prezesi Robert Wieliczko, Tadeusz Sławik, Wiesław Michałowski oraz przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Podczas kongresu zostały wręczone Odznaczenia państwowe oraz statuetki Gepardy Biznesu dla osób zasłużonych dla państwa polskiego, polskiej kultury i biznesu.