Współpraca z Wyższą Szkołą Finansów i Bankowości w Hanoi

W dniu 26 czerwca 2018 r. Dziekan Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka spotkał się Panią  Pham Viet Anh – kierującą  Biurem Współpracy Zagranicznej Wyższej  Szkoły  Finansów i Bankowości w Hanoi / https://fbu.edu.vn /. Rozmowa dotyczyła nawiązania stałej współpracy
WSZ-SW z wietnamską uczelnią i możliwości studiowania absolwentów wietnamskich szkół średnich w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej.