W dniu 7 marca 2019 r. Prezydent WSZ-SW dr inż. Waldemar Gajda oraz Dziekan Wydziału Zarządzania prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka zostali przyjęci na audiencji u Jego Eminencji księdza kardynała dr. Kazimierza Nycza.

W dniu 7 marca 2019 r. Prezydent WSZ-SW dr inż. Waldemar Gajda oraz Dziekan Wydziału Zarządzania prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka zostali przyjęci na audiencji u Jego Eminencji Księdza Kardynała dr. Kazimierza Nycza. Ks. Kardynał przyjął zaproszenie na organizowaną przez WSZ-SW Międzynarodową Konferencję Naukową poświęconą zagadnieniom związanym z zarządzaniem przedsiębiorstwem w społecznej nauce kościoła, która odbędzie się w dniu 25 maja 2019 r. w siedzibie naszej uczelni. W trakcie konferencji odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy i nadanie imienia Rektora WSZ-SW ks. prof. dr. hab. Mieczysława Lubańskiego jednej z największych auli WSZ-SW.