Umowa o współpracy z Polskim Instytutem Cyberbezpieczeństwa

6 czerwca 2018 r. zawarta została umowa o współpracy pomiędzy Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą a Polskim Instytutem Cyberbezpieczeństwa w Warszawie, kierowanym przez dr. Krzysztofa Gawkowskiego. Współpraca dotyczyć będzie  przedsięwzięć związanych z działalnością naukową i dydaktyczną Uczelni oraz działalnością naukową, analityczną i szkoleniową Instytutu. Przejawiać się będzie m.in. wspólnym organizowaniem sympozjów, seminariów i konferencji naukowych, prowadzeniem badań naukowych i uczestnictwem w projektach naukowych oraz dydaktycznych interesujących obie strony. Przedmiotem współpracy będzie także wymiana informacji naukowych, publikacji i materiałów dydaktycznych.