Umowa o współpracy z Międzynarodową Akademią Nauk San Marino

             Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa została wybrana na miejsce organizacji 34-SUS Międzynarodowej Akademii Nauk San Marino, który odbywał się w dniach 11-15 września 2017 r. w Warszawie.

            SUS to cykliczne spotkania znakomitych naukowców – członków Akademii Nauk oraz zaproszonych gości w ramach, których organizowane są w języku esperanto sesje naukowe z różnych dziedzin nauki. W 34-SUS między innymi uczestniczyli: prof.Christer Kiselman - dziekan AIS - profesor Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk; prof. Reinhard Fössmeier- członek AIS, profesor Sekcji Cybernetycznej; prof. Zlatko Hinšt; prof. Jerzy Lechowski; Małgorzata Komarnicka - członek AIS, prezes Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej oraz wielu innych naukowców i gości z całego świata. W 34-SUS Ministra Spraw Zagranicznych reprezentował prof. Jacek Czaputowicz – Dyrektor Akademii Dyplomatycznej MSZ.

            Uwieńczeniem pobytu przedstawicieli Akademii Nauk w naszej uczelni było podpisanie Umowy o współpracy pomiędzy Międzynarodową Akademią Nauk San Marino i Warszawską Szkołą Zarządzania – Szkołą Wyższą między innymi w zakresie:

-        Organizowania wspólnych konferencji, seminarióworaz badań naukowych;

-        Szkolenia specjalistów;

-        Organizowania procesu edukacyjnego;

-        Kształcenia i programów kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i uczenia się w procesie edukacyjnym;

-        Wymiany programów szkolenia ikursów przekwalifikowania pracowników;

-        Poszukiwanie źródeł finansowania do prowadzenia prac badawczych.

Interkonsento pri kunlaboro kun Akademio Internacia de la Sciencoj San-Marino

            La Varsovia Lernejo pri Direktado – Altlernejo estis elektita por loko de okazigo de SUS 34 de Akademio Internacia de la Sciencoj San-Marino. Ĝi okazis en la tagoj 11-15-a de septembro 2017 en Varsovio.

             SUS (Sanmarineca Universitata Sesio) estas cikla renkontiĝo de eminentaj sciencistoj-membroj de la Akademio kaj de invititaj gastoj. Dum tiuj renkontiĝoj okazas en Esperanto sesioj el diversaj kampoj de scienco. En SUS 34 partoprenis interalie: prof. Christer Kiselman – dekano de AIS, membrode la Sveda Reĝa Akademio de Sciencoj, prof. Reinhard Fössmeier – membro de AIS, profesoro de la Kibernetika Sekcio; prof. Zlatko Hinšt; prof. Jerzy Lechowski; Małgorzata Komarnicka – membro de AIS, prezidanto de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukadokaj multaj aliaj sciencistoj kaj gastoj el la tuta mondo. En SUS 34 la Ministron de Eksterlandaj Aferoj reprezentis prof. Jacek Czaputowicz – direktoro de la Diplomatia Akademio de la Ministerio pri Eksterlandaj Aferoj.

            La restado de la reprezentantoj de Akademio Internacia de la Sciencoj en nia altlernejo estis kronita per subskribo de interkonsento pri kunlaboro inter Akademio Internacia de la Sciencoj San-Marino kaj la Varsovia Lernejo pri Direktado – Altlernejo, interalie pri:

                – organizado de komunaj konferencoj, seminarioj kaj sciencaj esploroj,

                – trejnado de specialistoj,

                – organizado de eduka procezo,

                – instruado kaj instruprogramoj kun la uzo de modernaj instru- kaj lernmetodoj dum la eduka procezo,

                – interŝanĝado de programoj pri trejnado kaj kursoj de reinstruado de dungitoj,

                – serĉado de fontoj de financado de sciencaj esploroj.

34_sus_san_marino34 SUS San Marino34_sus_san_marino34_sus_san_marino34_sus_san_marino34_sus_san_marino34_sus_san_marino34_sus_san_marino34_sus_san_marino34_sus_san_marino34_sus_san_marino34_sus_san_marino34_sus_san_marino34_sus_san_marino34_sus_san_marino34_sus_san_marino34_sus_san_marino34_sus_san_marino34_sus_san_marino34_sus_san_marino34_sus_san_marino