Udział w VIII Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

W dniach 3-5 października br.  w Centrum Konferencyjnym   Congress & SPAw Ossie k. Rawy Mazowieckiej odbyła się VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego. Jej organizatorami byli: Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Konferencja wpisana była do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości i skierowana była  do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej, podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.

 W konferencji wzięli udział przedstawiciele  Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej – Prezydent WSZ-SW dr inż. Waldemar Gajda i Dziekan Wydziału Zarządzania prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka. W trakcie obrad wygłoszono kilkadziesiąt referatów. Ponadto odbyły się dwie sesje panelowe z udziałem ekspertów:„Wyzwania i zagrożenia cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli” oraz „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków”.

Podczas uroczystej gali instytucjom i osobom zasłużonym dla bezpieczeństwa narodowego wręczono honorowe odznaczenia i wyróżnienia przyznane przez Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Wśród nich znalazła się Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa którą uhonorowano wyróżnieniem „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”. Wręczono je Prezydentowi WSZ-SW dr. inż. Waldemarowi Gajdzie.