STUDIA DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa zawarła porozumienie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji (IPA) dotyczącej oferty edukacyjnej (wejście na załączoną ulotkę).