Seminarium PZR

 Z a p r o s z e n i e

 

     

 Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

organizuje  w styczniu  2019r.

 

Seminaria na temat:

 

1/ dnia 10 stycznia  (czwartek)  o godz.16  na temat: "Przekształcenia światowego ładu gospodarczego - wnioski pro domo sua" poprowadzi prof. dr hab. Bogdan  Miedziński.

2/ dnia 24 stycznia  (czwartek) o godz.16  na temat "Innowacje i postęp techniczny we  współczesnej gospodarce" tendencje i kierunki, znaczenie, warunki” poprowadzi doc. dr Lech  Smolaga.

 

 

 

Kierownik Pracowni  dr inż. Barbara Kulpińska   tel. 602-447-177