Seminarium pt.: ”ZARZĄDZANIE SOBĄ”

Kierunek > kreatywność i innowacyjność.   Cel > szczęście i sukces.   

 

Motto: 

Chcesz być zdrowa/y, szczęśliwa/y i bogata/y oraz odnosić sukcesy
w życiu osobistym,  a  także  społecznym  i zawodowym? – Oczywiste !!!

 

No więc  zanim zaczniesz zajmować się prowadzeniem dowolnej działalności, która związana jest z czynnościami (procesami) organizowania oraz  z  zarządzaniem rzeczami i  kierowaniem ludźmi, a co jeszcze ważniejsze, zanim zaczniesz pracować jako  tzw. ”specjalista ds. zarządzania”, to konieczne jest, abyś najpierw nauczył/a się sprawnie  ZARZĄDZAĆ  SOBĄ. 

 

Dnia 24 kwietnia 2017r. (poniedziałek) o godz.17  w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej odbędzie się otwarte seminarium pn.:”Zarządzanie sobą”.

 

Na seminarium (zgodnie z zasadami prakseologii) najpierw umówimy się odnośnie precyzyjnego  znaczeniem używanych pojęć (słów), aby zapewnić sobie jednoznaczne  rozumienie omawianych treści, jako spełnienie warunku efektywnej komunikacji miedzyludzkiej - komunikacji społecznej. Następnie syntetycznie poruszymy ważne dla nas  zagadnienia wstępne:

- Jakie znaczenie dla zdrowego i szczęśliwego życia  ma dobra  organizacja i  co to
znaczy zarządzać sobą  oraz jakie cenne wartości wnosi do życia i do dowolnej
działalności   każdego człowieka prakseologia.

  - Znajomość jakich dziedzin nauk (technicznych, ekonomicznych i społecznych), jest
niezbędna, aby skutecznie uprawiać dziedzinę ”organizacja  i zarządzanie
”.

Z kolei  nasza uwaga skoncentruje się  na dwóch  zagadnieniach podstawowych:

- Najważniejsze elementy procedury ”zarządzania sobą”, których stosowanie
zapewnia sukces w życiu  zawodowym,  społecznym   oraz osobistym. 

 - Techniki analizy własnych potencjałów przydatnych w tworzeniu strategii rozwoju
własnej osoby, w układzie kompleksowym (holistycznie) i w konwencji C.U.D.  
(Ciało-Umysł-Duch),

 

Na zakończenie krótka wymiana refleksji tematycznych uczestników seminarium oraz

informacje i zawiadomienia.

Czas trwania seminarium: godz.17 do godz.19

Seminarium poprowadzi dr inż. Barbara Kulpińska - Kierownik Pracowni Zrównowazonego Rozwoju WSZ-SW,  Rzeczoznawca TNOiK.

Informacje oraz zgłoszenia: Barbara Kulpińska  tel. 602-447-177