Rozpoczęcie prac nad Raportem o narastającym globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym

26 marca 2020 r. nastąpiło wznowienie prac Konwersatorium "O lepszą Polskę",  powołanego z inicjatywy Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, mające na celu opracowanie nowego Raportu o rozwijającym się globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym ( poprzedni – odnoszący się do kryzysu z 2008 r. - powstał w w 2010 roku, a  opublikowany  został w 2011 – zob. http://www.plp.info.pl/2011/05/29/przyczyny-i-konsekwencje-globalnego-kryzysu-finansowo-gospodarczego-i-jego-przejawy-w-polsce/   ).

   Raport Konwersatorium i PLP  dotyczący globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego powstaje we współpracy z Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą i Polskim Towarzystwem Geopolitycznym. Inicjatywa opracowania Raportu  jest obywatelska  i nie jest związana z jakąkolwiek partią polityczną. Prace nad Raportem koordynuje Dziekan Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka, a  członkiem Zespołu eksperckiego opracowującego Raport jest  prof. ucz. dr inż. Waldemar  Gajda - Prezydent naszej Uczelni.

  Na dzień dzisiejszy chęć pracy nad Raportem zadeklarowało 40  osób, w tym 15 profesorów i 14 doktorów Są wśród nich specjaliści z dziedziny ekonomii i finansów, politolodzy, specjaliści z zakresu polityki społecznej i bezpieczeństwa narodowego oraz geopolitycy. Są także praktycy – przedsiębiorcy.

  Obecnie członkowie Zespołu eksperckiego Konwersatorium  pracować będą  nad diagnozą obecnego kryzysu i określeniem jego natury. W drugim etapie podjęte zostaną  prace dotyczące scenariuszom jego przebiegu i rozwoju oraz sposobów przeciwdziałania negatywnym scenariuszom i maksymalizowania pozytywnych. Przy czym  analizy  koncentrować się będą na tendencjach i procesach długofalowych o charakterze strategicznym.