MINISTER RZĄDU CHIŃSKIEGO Z WIZYTĄ W WSZ-SW

W dniu 4 grudnia 2017 r. w WSZ-SW mieliśmy zaszczyt gościć delegację chińską ze State Administration of Foreign Experts Affairs. Przewodniczący delegacji SAFEA był w randze W-ce Ministra Rządu Chińskiego. W trakcie spotkania omówiono:

-        zagadnienia związane z rosnącym zapotrzebowaniem na wyszkolone kadry,

-        możliwości współpracy między uczelniami a sektorem biznesu,

-        programy edukcyjne uczelni wyższych, 

-        wyzwania na nadchodzące lata w przygotowywaniu specjalistów,

-        możliwości współpracy miedzy State Administration of Foreign Experts Affairs (SAFEA) a Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą.