Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.„OPTYMALNY MODEL CYBERBEZPIECZEŃSTWA DLA POLSKI I KOORDYNACJA SŁUŻB” (THE MODEL OF CYBERSECURITY FOR POLAND. THE COORDINATION OF THE SECURITY AGENCIES)

Organizatorami Konferencji są Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa (Warsaw Management School – Graduate and Postgraduate School) i Europejski Instytut Cyber Inteligence.   Konferencja odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa Wola ul Siedmiogrodzka 3 A ( wjazd od ul. Rogalińskiej, pałacyk).

Na program konferencji złożą się trzy Panele technologiczne i równoległy Panel naukowy. Zaproszenie skierowane jest do naukowców, specjalistów, przedstawicieli administracji publicznej oraz wszystkich instytucji i osób zainteresowanych problematyką cyberbezpieczeństwa. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Celem konferencji jest analiza cyberbezpieczeństwa w obszarach zarządzania, nowych technologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa.

Proponowane obszary tematyczne

1. Społeczny, technologiczny i ekonomiczny wymiar cyberprzestrzeni.

2. Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie przedsiębiorstwa i administracji publicznej.

3. Kwestie prawne (krajowe i międzynarodowe).

4. Kwestie bezpieczeństwa cybernetycznego w finansach międzynarodowych.

5. Istoty ludzkie w cyberprzestrzeni i bezpieczeństwo humanitarne.

6. Zagrożenia dla państwa w cyberprzestrzeni: identyfikacja źródeł i zagrożeń (działania podmiotów prawnych i publicznych).

7. Analiza porównawcza wybranych krajów strategii bezpieczeństwa cybernetycznego (np. Izrael Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Wielka Brytania).

8. Cyberprzestrzeń w polityce zagranicznej.

9. Międzynarodowa współpraca na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w tym dwustronne i wielostronne umowy (np. NATO - Unia Europejska) oraz Międzynarodowy Związek Telekomunikacji.

10. Analiza zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego w cyberprzestrzeni w wybranych sektorach gospodarki narodowej (energetyka, bankowość i finanse, administracja publiczna, dyplomacja, obrona, zdrowie publiczne).

11. Militaryzacja cyberprzestrzeni.

 

Komitet Naukowy konferencji

Dr inż. Waldemar Gajda – Prezydent Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej – przewodniczący komitetu naukowego.

Dr Tamara Rud - Prezes Europejskiego Instytutu  – z-ca przewodniczący komitetu naukowego.

Dr Sławomir Woźniak – Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej.

Prof. nadzw. dr hab. Juliusz Piwowarski – Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie.

Dr Waldemar Dębski – Rektor Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych.

Dr Janusz Kowalski  – Rektor Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej.

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – Dziekan Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej.

Prof. Mirosław J. Skibniewski  – University of Maryland,  Department of Civil and Environmental Engineering.

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Bojarski – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Prof. zw. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Prof. nadzw. dr hab. Joanna Paliszkiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Prof. nadzw. dr  hab. Anatol Peretiatkowicz – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Prof. nadzw. dr  hab. Krystyna Rosłanowska-Plichcińska – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Prof. nadzw. dr hab. Ałła Leszczyńska - Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa.

Gen. Paweł Pruszyński - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

Prof. Edward Haliżak - Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych.

Prof. Agnieszka Bógdał-Brzezińska - Uniwersytet Warszawski.

Prof. Alojzy Nowak - Dziekan, Wydziału Zarządzania Uniwersytet Warszawski.

Prof. Andrzej Panasiuk - Najwyższa Izba Kontroli.

Prof. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie.

Prof. Katarzyna Żukrowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Prof. Artur Gruszczak - Uniwersytet Jagielloński.

Prof. Rafał Ożarowski - Uniwersytet Gdański.

Prof. Adriana Dudek - Uniwersytet Wrocławski.

Dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska  – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Dr Barbara Lubas – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr Dariusz Kłosowski – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr Kinga Podleśna-Dudicz – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr Krzysztof Szewczak – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr Katarzyna Szopik-Depczyńska – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Dr Krzysztof Gawkowski - Dyrektor Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Bezpieczeństwa Inteligentnych Miast.

Dr inż. Aleksandra Wojtynek - Politechnika Śląska.

Dr Agnieszka Milczarczyk - Woźniak - Akademia Sztuk Wojennych.

Dr Jowita Sobczak - Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Dr Marek Lipowski - Uniwersytet Warszawski.

Andrzej Jędrzejewski - Ekspert Cyberbezpieczeństwa, KSOiN.

 

 

Komitet organizacyjny

dr Tamara Rud – Przewodnicząca

dr Agnieszka Milczarczyk - Woźniak

prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka

mgr Elżbieta Woźniakowska

mgr Janusz Janota

mgr Bernardeta Wakuluk

mgr Monika Wowk

Agnieszka Wiktorowicz

Elżbieta Szichowska

Dane kontaktowe: Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa

tel. +48 22 862 32 24, e-mail: sekretariat@wsz-sw.edu.pl

 

Lokalizacja konferencji

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa

01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3A

Ważne - wjazd od ul. Rogalińskiej

 

Aula im. prof. dr. hab. Henryka Sadownika

Tel.: +48 22 862 32 24; e-mail: konferencja2019@wsz-sw.edu.pl

 

Ważne terminy

·         10.06.2019 r. – termin zgłoszenia udziału w konferencji i propozycji referatu.

·         15.06.2019 r. – termin przesłania informacji o akceptacji zgłoszonych prac.

·         31.07.2019 r. – termin nadsyłania pełnych tekstów referatów.

Artykuły, po pozytywnej opinii recenzentów,zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej jako jej rozdział przez Oficynę Wydawniczą Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej.

Opłata konferencyjna

Opłata dla uczestników panelu naukowego - 200 zł.

Wpłaty należy kierować na konto:

62 1020 1013 0000 0502 0002 1527

Język konferencji

Polski, angielski, słowacki, ukraiński, rosyjski.

 

 

Wstępny plan konferencji

25 czerwca 2019 r. (wtorek)

10.00 – 10.30

Rejestracja uczestników konferencji

10.30 – 11.00

Wystąpienie Prezydenta Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej
dr. inż. Waldemara Gajdy oraz Prezes Europejskiego Instytutu  –  dr. Tamary Rud

11.00 – 11.45

I PANEL -  CZY POLSKA WYBRAŁA WŁAŚCIWY MODEL CYBERBEZPIECZEŃSTWA

12.00 – 12.45

Moderator I Panelu

dr Krzysztof Gawkowski - Dyrektor Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Bezpieczeństwa Inteligentnych Miast

 

gen. rez. Włodzimierz Nowak- VP TMobile - "Model cyberbezpieczeństwa w Polsce"

 

dr Jowita Sobczak- Ekspert ODO, Ekspert KIG - "Ochrona danych w cyberprzestrzeni"

 

dr Arwid Mednis- Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - "RODO – czy wyzwanie dla firm"?

11.45

PANEL NAUKOWY - Sala Prof. Zawiślaka

 

Moderator II Panelu

prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka - Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

11.45 – 12.30

II  PANEL - KOORDYNACJA SŁUŻB BERZPIECZEŃSTWA

 

Moderator II Panelu

gen. Paweł Pruszyński- Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

 

David Abadi- Polsko Izraelskie Konsorcjum na rzecz Cyberbezpieczeństwa Polski, Europejski Instytut Cyber Intelligence, biuro KE-LA GROUP w Warszawie - "Współczesna wojna informacyjna i jej ofiary"

 

Maciej Jędrzejewski- Ekspert cyberbezpieczeństwa, KSOiN Temat

12.30 – 12.45

Przerwa Kawowa

12.45 – 13.30

III  PANEL - CYBERBEZPIECZNYOBRÓT CELNY PO BREXIT

 

Moderator III Panelu

dr Agnieszka Milczarczyk - Woźniak -Agencja Rusak, Straż Graniczna

 

Anna Katarzyna Nietyka- Prezes Zarządu Cloud Community Europe Polska- "Cyfryzacja biznesu i jej wpływ na rozwój przedsiębiorców"

 

prof. SAN Jerzy Telak- "Transport, Spedycja i logistyka (TSL) a cyberbezpieczeństwo"

13.30 – 14.00

OCENA MERYTORYCZNA PANELI - Aula Główna

 

dr Krzysztof Gawkowski

 

prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka

 

gen. Paweł Pruszyński

 

dr Agnieszka Milczarczyk - Woźniak

14.00 – 14.15

Wystąpienie Prezydenta Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej
dr. inż. Waldemara Gajdy oraz Prezes Europejskiego Instytutu  –  dr Tamary Rud -  podsumowanie i zakończenie konferencji

14.15

Uroczysty obiad