Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ku pamięci ks. prof. dr. hab. Mieczysława Lubańskiego - Zarządzanie przedsiębiorstwem w społecznej nauce kościoła”

 

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w Międzynarodowej  Konferencji Naukowej pt. „Ku pamięci ks. prof. dr. hab. Mieczysława Lubańskiego - Zarządzanie przedsiębiorstwem w społecznej nauce Kościoła”, która odbędzie się w siedzibie Uczelni w dniu 25 maja 2019 roku o godzinie 8.45.

Celem głównym konferencji jest uczczenie pamięci ks. prof. dr. hab. Mieczysława Lubańskiego byłego Rektora WSZ-SW, przedstawienie jego dorobku naukowego oraz rozważań naukowych na temat zarządzania podmiotami gospodarczymi z uwzględnieniem społecznej nauki Kościoła.

Proponowane obszary tematyczne

 1. Zadania i odpowiedzialność przedsiębiorców i pracodawców w encyklikach papieskich.
 2. Chrześcijańska koncepcja przedsiębiorstwa i gospodarki.
 3. Teologia ludzkiej pracy.
 4. Podmiotowe relacje między pracodawcami a pracobiorcami.
 5. Duchowość pracodawcy a pracobiorcy.
 6. Etyka biznesu.
 7. Duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców.
 8. Doświadczenia katolickich organizacji przedsiębiorców.
 9. Innowacyjność jako podstawa rozwoju społecznego.
 10. Wybrane aspekty kreacji, wiedzy, zarządzania i rozwoju społecznego.
 11. Konkurencyjność, jakość.

Lokalizacja konferencji

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa

01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3A

Aula Główna

Tel.: +48 22 862 32 24; e-mail: konferencja2019@wsz-sw.edu.pl

Ważne terminy

 • 20.05.2019 r. – termin zgłoszenia udziału w konferencji i propozycji referatu.
 • 23.05.2019 r. – termin przesłania informacji o akceptacji zgłoszonych prac.
 • 31.07.2019 r. – termin nadsyłania pełnych tekstów referatów.

Artykuły, po pozytywnej opinii recenzentów,zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej jako jej rozdział przez Oficynę Wydawniczą Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej.

Język konferencji

Polski, angielski, słowacki, ukraiński, rosyjski.

Opłata

Udział w konferencji dla osób z publikacją artykułu jest płatny 250 zł.  Opłaty należy dokonać na konto Uczelni: Rachunek Nr 62 1020 1013 0000 0502 0002 1527 do dnia 20 maja 2019 r.   

Patronem medialnym konferencji jest