IV Kongres Towarzystwa Naukowego i Kierownictwa (TNOiK)

W dniach 31 marca – 01 kwietnia 2016 w Hotelu Marriott w Warszawie odbył się IV Kongres Towarzystwa Naukowego i Kierownictwa (TNOiK) – założyciela naszej Uczelni. W panelach  uczestniczył Rektor WSZ-SW

dr inż. Waldemar Gajda.

W ciągu dwóch dni odbyły się panele i dyskusje m.in. ciekawa i tematyczna:

Dyskusja panelowa  nt. " Zarządzanie Państwem" .

Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes PTE,  Ewa Mańkiewicz-Cudny FSNT NOT.

Moderator: Marek Pol, były Wicepremier, były Prezes Zarządu Głównego TNOiK;

W panelu uczestniczyli: 

- Premierzy: Leszek Miller, Waldemar Pawlak , Marek Belka;

- Wicepremier:  Janusz Steinhoff.