Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

W dniu 28.09.2019 w naszej Uczelni odbyła sie uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 .

Na początku inauguracji wystąpił Prezydent Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej

prof. ucz. dr inż. Waldemar Gajda, który pogratulował wyboru uczelni nowo przyjętym studentom pierwszego

roku studiów I i II stopnia, zarówno stacjonarnym jak i niestacjonarnym oraz zaprezentował naszą Uczelnię.

Dalej nastąpił akt ślubowania.

Następnie wybranym, nowo przyjętym studentom Rektor prof. ucz. dr Sławomir Woźniak wręczył  indeksy.

Po tym tradycyjnie odśpiewano Gaudeamus Igitur.  Głos zabrał Dziekan prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka,

który życzył rozpoczynającym studia  sukcesów w nauce i osiągnięcia dyplomów.

W dalszej części inauguracji grupie absolwentów wręczono dyplomy.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr inż. Michał Ćwiąkała.

 

Nasza Uczelnia może się poszczycić liczbą niemal 400 nowych studentów na wszystkich pierwszych

rocznikach w roku akademickim 2019/2020