Inauguracja Roku Akademickiego 2016-2017 8.10.2016

 W dniu 8 października w Warszawskiej Szkole Zarządznia - Szkole Wyższej odbyła się inauguracja roku akademickiego dla niemal 80 studentów I roku studiów II stopnia (magisterskich).