Godziny pracy

Kwestura czynna w godzinach poniedziałek - piątek 8.30-14.30.

Bernardeta Wakuluk

Kwestor WSZ-SW