Galeria WSZ-SW

 

  

   

      Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 18.00.

Galeria WSZ-SW, założona z inicjatywy Rektora Uczelni profesora Henryka Sadownika, istnieje od maja 2000r. W latach 2000 - 2011 opiekowała się nią Barbara Borzym, z którą do 2004 roku współpracowała Grażyna Ostrowska. Od momentu założenia Galeria utrzymywała stały kontakt z Pracownią Malarską Jacka Bukowskiego. Plonem tej współpracy były liczne wystawy organizowane z udziałem artystów należących do Pracowni.

Począwszy od 2012r. Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa udostępniła Związkowi Polskich Artystów Malarzy i Grafików przestrzeń wystawienniczą swojej Galerii.

ZPAMiG istnieje od 1984 roku i zrzesza artystów: malarzy, grafików i rysowników  z całego kraju.

 Zapraszamy na wystawę do Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej.

Danuta Popławska

Jest członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików od 2013 roku, a od 2015 członkiem Prezydium Zarządu ZPAMiG. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - pracuje w wyuczonym zawodzie. Ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Malarstwa i Rysunku Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Umiejętności kształtowała również w Artystycznej Pracowni Leona Michny, na kursie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i na licznych plenerach malarskich z udziałem mistrzów. Maluje głównie sceny rodzajowe z dozą humorystycznej groteski, jednakże nieustannie poszukuje różnorodnych form wyrazu. Ostatnio zainteresowała się przedstawianiem „struktury i atmosfery”znanych sobie miejsc, a także wyrażaniem refleksji powstających w kontakcie z naturą, sztukami wizualnymi, muzyką, architekturą i wytworami ludzkich rąk; stosuje także techniki graficzne i kolażu. Prace artystki eksponowane były na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, głównie w Warszawie, oraz w Krakowie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Iwoniczu, Szczawnie, Wyszkowie, Legionowie, Pruszkowie, Czerwińsku nad Wisłą i w innych malowniczych miejscach.

 

SCENIZM

czyli teatr miejsc i miejsce teatru

 

Przedstawione prace Danuty Popławskiej w Galerii Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższejsą próbą ujęcia wrażeń i refleksji powstałych w związku z teatromanią autorki, a także - próbą potraktowania zwykłych miejsc i zdarzeń jako teatralnych scen, gdzie obraz i akcja również wywołać może relację „spektakl - widz”. Sceny, scenografie i atmosfera akcji, rozpamiętywane po ich obejrzeniu, ulegają w mniejszym lub większym stopniu odrealnieniu jako wspomnienie - powstaje jeden syntetyczny obraz, pozostający w pamięci, ale zmienny z upływem czasu. Poprzez próbę uchwycenia tego obrazu na płótnie, wspomnienie zostaje udostępnione innym, budząc kolejne wrażenia i refleksje.

Na wystawie w WSZ-SW artystka Danuta Popławska prezentuje 50 prac w technice akryl, olej, olej lub technice mieszanej na płótnie.

Zapraszamy do Galerii Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej na spotkanie z autorką prac 24 września (poniedziałek) o godzinie 18.00.

Kontakt: atuna@o2.pl