Debata w Sejmie RP z udziałem Rektora WSZ-SW

 

W dniu 30 czerwca 2016 r. na zaproszenie Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. w Sejmie RP przebywał Rektor WSZ-SW dr inż. Waldemar Gajda uczestnicząc w debacie „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM – SZANSE I ZAGROŻENIA WYBORU ZAWODU”.

 

PROGRAM DEBATY