Standardy pisania pracy dyplomowej

Praca dyplomowa powinna być zgodna ze "standardami pisania pracy dyplomowej".