Dokumenty i wnioski

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów w formacie PDF, które należy otworzyć
za pomocą programu Adobe Reader, ewentualnie wydrukować i wypełnić odręcznie:

Informacje:

 • REGULAMIN przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów
 • Załącznik nr 1 (wykaz dokumentów)
 • Załącznik nr 2 (zasady ustalania dochodów w rodznie studenta)
 • Zalącznik nr 3 (szczegółowe warunki przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów)

Wnioski o przyznanie:

 • stypendium socjalnego (załącznik nr 4)
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 5)
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów (załącznik nr 6)
 • o przyznanie zapomogi (zalącznik nr 7)

Oświadczenia:

 • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 8) 
 • oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców (załącznik nr 9.1)
 • oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców (załącznik nr 9.2)
 • oświadczenie o wysokości dochodu z działalności nie podlegającej opodatkowaniu (załącznik nr 10)
 • uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (załącznik nr 11)
 • oświadczenie studenta - RODO (załącznik nr 12)
 • oświadczenie czlonka rodziny studenta - RODO (załącznik nr 13)
 • oświadczenie do wypłaty stypendium 2018-2019 (załącznik nr 14)