AKTUALNOŚCI

WSZ-SW zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „PARTYCYPACJA PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU I WŁASNOŚCI. ZASADY, PRAKTYKA, TRUDNOŚCI I ROZWÓJ"

dodano: 09/10/2017
Czas i miejsce 25 listopada 2017 r., godz. 10.00, Aula Główna uczelni,  01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3A   Cele konferencji   Celem konferencji jest: -        przedstawienie i pogłębienie wiedzy oraz świadomości pracowników, działaczy związkowych i pracodawców w zakresie partycypacji pracowników w zarządzaniu i własności oraz nadanie impulsu do szerokiego wdrażania zasad i...

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/18

dodano: 02/10/2017
W dniu 30 września 2017 roku w auli głównej Warszawskiej Szkoły Zarządzania- Szkoły Głównej miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/18. 

Umowa o współpracy z Międzynarodową Akademią Nauk San Marino

dodano: 19/09/2017
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa została wybrana na miejsce organizacji 34-SUS Międzynarodowej Akademii Nauk San Marino, który odbywał się w dniach 11-15 września 2017 r. w Warszawie.
Interkonsento pri kunlaboro kun Akademio Internacia de la Sciencoj San-Marino

Konferencje naukowe w 2017 r.

dodano: 11/07/2017
W dniu 7 września 2017 r. w Kielcach na terenie Targów Kielce S.A. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia", która towarzyszyła XXV Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego. Jej organizatorami byli: Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Modern Aspects of Management” w Odessie

dodano: 11/07/2017
22 czerwca 2017 roku w Odessie na Ukrainie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne Aspekty Zarządzania („Modern Aspects of Management”) zorganizowana przez Warszawską  Szkołę Zarządzania - Szkołę Wyższą.  W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi z Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji.             Celem konferencji było zaprezentowanie i przeanalizowanie priorytetowych...

Seminarium naukowe poświęcone zagadnieniom zarządzania wiedzą

dodano: 11/07/2017
W dniu 14 czerwca 2017 w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej odbyło się kolejne seminarium  naukowe prowadzone przez prof. dr hab.  Zdzisława Cygana poświęcone zagadnieniom zarządzania wiedzą. W seminarium udział wzięli seminarzyści i pracownicy naukowi Uczelni. Wygłoszono dwa referaty: ·           „Zarządzanie wiedzą – elementy teorii i praktyczne zastosowania” - referat wygłoszony...

Wizyta delegacji z Chin i podpisanie umowy o współpracy.

dodano: 14/06/2017
 W dniu 12 czerwca 2017r. w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej gościła delegacja z Xianyang Normal University z Chin pod przewodnictwem Prezydenta tej Uczelni Pana Profesora Fang Ming. Xiannyang Normal University kształci ponad 15 000 studentów na 56 kierunkach. Wizyta zaowocowała podpisaniem porozumienia o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, włącznie z wymianą kadry naukowej oraz grup studenckich.   Skład delegacji...

Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona prof. dr. hab. Andrzejowi Zawiślakowi „Kreacja, nowe myślenie, innowacyjność w zarządzaniu”

dodano: 25/01/2017
W dniu 22 października 2016 r. w siedzibie Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej zorganizowano międzynarodową konferencję naukową z udziałem premierów rządu RP Jana Krzysztofa Bieleckiego, Waldemara Pawlaka i Marka Pola oraz prezes PTE prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezesa BCC Marka Goliszewskiego, prezesa TNOiK prof. Leszka Kiełtyki i licznych gości zagranicznych.

Zapraszamy na bezpłatne studia dzienne I i II stopnia u nas możesz dokończyć przerwane studia, zapewniamy wszechstronną pomoc.

dodano: 31/07/2017
Dotyczy osób, które spełnią określone warunki finansowe. W sprawie studiów prosimy o kontakt:   Elżbieta Wożniakowska Tel. 795 990 822, e-mail:  elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl    Prof. dr hab. Paweł Soroka  Tel. (22) 862-33-40,e-mail: pawel.soroka@wsz-sw.edu.pl ,

Galeria WSZ-SW

dodano: 15/05/2017
Makrofotografia to kierunek fotografii cieszący się ostatnio dużym zainteresowaniem. Autorem 30 zdjęć makro, prezentowanych w Galerii WSZ-SW, jest Maciej Nielubowicz.

Oferta dla studentów z Ukrainy

dodano: 02/01/2017
Oferta dla studentów z Ukrainy


Facebook