Wiadomości ogólne

WSZ-SW prowadzi dwuletnie (4 semestralne) uzupełniające studia II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE w systemie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym) w następujących specjalnościach:

 

i inne

 

Wyboru specjalności dokonują studenci pod koniec II semestru studiów .

Lista specjalności nie jest zamknięta, możliwe jest jej rozszerzenie w zależności od inicjatywy studentów.

W specjalności Zarządzanie Jakością studenci realizują program zgodnie z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania certyfikatów :

  • auditor systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008
  • pełnomocnik systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008