Wiadomości ogólne

WSZ-SW prowadzi dwuletnie (4 semestralne) uzupełniające studia II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE w systemie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym) w następujących specjalnościach:

 

 1. Zarządzanie jakością,
 2. Zarządzanie personelem,
 3. Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 4. Zarządzanie projektami
 5. Zarządzanie innowacjami,
 6. Finanse i bankowość,
 7. Zarządzanie w logistyce,
 8. Rachunkowość,
 9. Zarządzanie w administracji,
 10. Coaching,
 11. Zarządzanie klastrami,
 12. Zarządzanie bezpieczeństwem,
 13. Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia,
 14. Zarządzanie w oświacie,
 15. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym,
 16. Marketing,
 17. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym,
 18. Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii,
 19. Menadżer sportu,
 20. Zarządzanie firmą rodzinną,
 21. Zarządzanie produktami chemicznymi i ich utylizacją,
 22. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem.

 

Wyboru specjalności dokonują studenci pod koniec II semestru studiów .

Lista specjalności nie jest zamknięta, możliwe jest jej rozszerzenie w zależności od inicjatywy studentów.

W specjalności Zarządzanie Jakością studenci realizują program zgodnie z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania certyfikatów :

 • auditor systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008
 • pełnomocnik systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008