Ramowy program

Standardy pisania pracy dyplomowej

dodano: 17/01/2018
Praca dyplomowa powinna być zgodna ze "standardami pisania pracy dyplomowej"

Ramowy program studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych)

dodano: 09/03/2010
Kierunek: Zarządzanie Ramowy program na studia II stopnia