Wiadomości ogólne

 WSZ-SW prowadzi trzyletnie (6 semestrów) studia I stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE w systemie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym) w następujących specjalnościach:

 

 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 2. Zarządzanie innowacjami,
 3. Zarządzanie projektami,
 4. Finanse i bankowość,
 5. Zarządzanie jakością,
 6. Rachunkowość,
 7. Zarządzanie klastrami,
 8. Logistyka,
 9. Zarządzanie personelem,
 10. Zarządzanie sieciami handlowymi,
 11. Marketing,
 12. Coaching,
 13. Zarządzanie w administracji,
 14. Menadżer sportu,
 15. Zarządzanie bezpieczeństwem,
 16. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym,
 17. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym,
 18. Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii,
 19. Zarządzanie biurem,
 20. Zarządzanie firmą rodzinną,
 21. Zarządzanie produktami chemicznymi i ich utylizacją,
 22. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem.

 

Wyboru specjalności dokonują studenci pod koniec IV semestru. W VI semestrze odbywają się praktyki zawodowe.

W specjalności Zarządzanie Jakością studenci realizują program zgodny z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania certyfikatów:

 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Pełnomocnik kierownictwa systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001

 

Na pierwszych zajęciach z każdego przedmiotu studenci otrzymują pisemny konspekt zajęć zawierający określenie:

 • Celów (tj. wiadomości i umiejętności, które w ramach przedmiotu należy przyswoić)
 • Podstawowych treści (główne tezy, tematyka)
 • Metodyki prowadzenia zajęć i wskazówek do studiowania, z określeniem literatury i ćwiczeń
 • Wymagań i sposobu zaliczenia przedmiotu.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunku Zarządzanie, są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.