Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

 

Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym  na studiach I stopnia pozwala połączyć pasję poznawania świata,  ludzi i  podróżowania z wiedzą na temat różnych  rodzajów turystyki i ich uwarunkowań, a także z umiejętnością  podejmowania   decyzji kierowniczych oraz rozwiązywania  rzeczywistych  problemów,  z jakimi stykają się przedsiębiorstwa branży turystycznej w swojej działalności.

Na studiach I stopnia studenci nabywają wiedzę m.in. z zakresu marketingu w turystyce i rekreacji, krajoznawstwa i obsługi ruchu turystycznego oraz transportu w turystyce i rekreacji.

W trakcie studiów studenci nabywają umiejętności  podejmowania decyzji, formułowania diagnozy i prognozy w zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa turystycznego oraz przeprowadzenia w nim zmian.

 

Jedno z najniższych czesnych w Warszawie

Licencjackie niestacjonarne (zaoczne) - 1.740 zł za semestr

Licencjackie stacjonarne (dzienne) - 1.899 zł za semestr

PROMOCJA ZGODNA Z OFERTĄ ZE STRONY GŁÓWNEJ

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

(profil praktyczny)

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 

 

Ilość semestrów:

6

Liczba punktów ECTS :

183

 

 

RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

 

1.        Grupy treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

 

PUNKTY

ECTS

GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH

16

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

53

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

61

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH

47

PRAKTYKA ZAWODOWA (trzymiesięczna)

6

Razem:

183

 

2.        Składniki treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH:

 

ECTS

Język angielski

5

Logika

3

Technologia informacyjna

2

Filozofia

2

Socjologia procesów decyzyjnych

2

Wychowanie fizyczne

2

Razem grupa treści ogólnych:

16

 

 

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH:

 

ECTS

 

Podstawy zarządzania

8

Nauka o organizacji

6

Mikroekonomia

8

Finanse

6

Prawo

7

Matematyka

9

Statystyka opisowa

6

Podstawy ekonometrii

3

Razem grupa treści podstawowych:

53

 

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH:

 

ECTS

Zachowania organizacyjne

3

Zarządzanie projektami

5

Zarządzanie zasobami ludzkimi

4

Zarządzanie jakością

4

Informatyka w zarządzaniu

4

Marketing

6

Badania marketingowe

3

Rachunkowość finansowa

5

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

4

Procesy informacyjne w zarządzaniu

4

Bezpieczeństwo publiczne

4

Dowodzenie

3

Operacje i techniki operacyjne

3

Ochrona własności intelektualnej

3

Marketing w handlu i usługach

3

Zarządzanie produkcją

3

Razem grupa treści kierunkowych

61

         

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH:

 

ECTS

Myślenie strategiczne

3

Zarządzanie majątkiem trwałym

2

Polityka gospodarcza

2

Struktura i problemy gospodarki światowej

3

Planowanie w przedsiębiorstwie

3

Metody i techniki organizowania

4

Rynki finansowe i kapitałowe

3

Metody i techniki uczenia się 

2

Wykłady fakultatywne

3

Seminarium dyplomowe

10

Propedeutyka studiów

0

Specjalności*

12

Razem grupa treści specjalizacyjnych i specjalnościowych

47

 

* Zgodnie z wybraną specjalnością

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM

STUDIA I STOPNIA (profil praktyczny)

 

 

Lp

Nazwa przedmiotu

punkty

ECTS

1.

Podstawy turystyki i rekreacji

3

2.

Marketing w turystyce i rekreacji

3

3.

Krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego

3

4.

Transport w turystyce i rekreacji

3

 

Razem specjalność

12