Logistyka

 

 

  Celem kształcenia w specjalności jest przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych, związanych z logistyką, w tym wyposażenie studentów w kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania procesami logistycznymi. Specjalność ta pozwoli studentom na poznanie systemów logistycznych w przedsiębiorstwach oraz na koordynowanie ich przebiegu, a także analizie systemu logistycznego oraz łańcucha dostaw. Studenci maja możliwość zdobycia wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu działalności logistycznej na rynku krajowym i zagranicznym oraz modernizacji systemów logistycznych Absolwenci po ukończeniu tej specjalności będą potrafili również projektować i wdrażać przestrzenne sieci logistyczne i usługi logistyczne oraz zarządzać przedsiębiorstwami z branży Transport Spedycja Logistyka. Będą specjalistami w organizowaniu procesów logistycznych oraz posiądą umiejętności z wielu innych obszarów wiedzy związanych z procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwach.