Ramowy program studiów I stopnia stacjonarnych (dziennych)

Kierunek: Zarządzanie

Ramowy program na studia I stopnia